Trang chủ Du học Thi tiếng Séc và hiểu biết xã hội với mục đích xin...

Thi tiếng Séc và hiểu biết xã hội với mục đích xin quốc tịch – thông tin tổng quát

Quảng cáo

Một trong những điều kiện để nhận được quốc tịch Séc là chứng minh sự hiểu biết tiếng Séc và hiểu biết xã hội. Cả hai bài thi này có thể được tổ chức trong cùng một ngày. Cần phải đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến online přihlášky.

Thi tiếng Séc: thời gian termín và địa điểm místo tổ chức

Quảng cáo

Thi hiểu biết xã hội: thời gian termín và địa điểm místo tổ chức

Nếu ngày thi không hiện lên trên địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, thì số lượng thí sinh đăng ký đã đủ và không thể đăng ký ở trung tâm tổ chức thi này nữa. Nếu thí sinh nào đó rút đơn đăng ký thi, thì sẽ có chỗ trống cho người khác.

Cả hai bài thi đều có lệ phí:

  • Lệ phí thi tiếng Séc và hiểu biết xã hội: 5 500 Kč
  • Lệ phí thi tiếng Séc riêng: 3 700 Kč
  • Lệ phí thi hiểu biết xã hội riêng: 1 800 Kč

Sau khi điền đơn đăng ký online thí sinh sẽ nhận được trong email hóa đơn, mà cần phải được thanh toán trong vòng 7 ngày từ ngày gửi đơn đăng ký. Cần mang theo người Giấy xác nhận đã thanh toán lệ phí thi vào ngày tổ chức thi (có thể đó là giấy xác nhận chuyển tiền qua Internet hoặc bản sao kê tài khoản ngân hàng). Vào ngày thi cũng cần xuất trình hộ chiếu hợp lệ được quốc tế công nhận (pas) và thẻ vĩnh trú. Lịch trình trong ngày thi tại đây zde

Những thí sinh mà không làm được bài thi, có thể đăng ký thi lại (hoặc chỉ phần thi hiểu biết xã hội hoặc thi tiếng Séc) vào ngày thi khác. Trong trường hợp thi tiếng Séc, thí sinh sẽ làm lại tất cả các phần thi. Thí sinh mà thi lại, phải đăng ký lại từ đầu và trả lệ phí thi. Số lần thi lại không giới hạn.

Bài trướcNgày quốc tế thiếu nhi
Bài tiếp theoBài thi tiếng Séc bao gồm phần thi viết và thi vấn đáp.