Trang chủ Du học Bài thi tiếng Séc bao gồm phần thi viết và thi vấn...

Bài thi tiếng Séc bao gồm phần thi viết và thi vấn đáp.

Quảng cáo

Phần thi viết kiểm tra khả năng đọc hiểu (50 phút), nghe hiểu (30 – 35 phút) và viết (60 phút).  Sau khi hoàn thành phần thi viết sẽ có phần thi vấn đáp để kiểm trả khả năng nói ( hai người đối thoại 15-18 phút).

Thí sinh viết tất cả câu trả lời bằng bút chì vào tờ giấy dành cho câu trả lời và có thể xóa câu trả lời sai bằng tẩy. Các bạn có thể tìm thấy tờ giấy mẫu dành cho câu trả lời tại modelové variantě zkoušky z českého jazyka (B1).

Quảng cáo

Để có được xác nhận thi được „uspěl(a)“  thì bắt buộc phải đạt được tổng cộng ít nhất 60 %, và từng phần thi cũng vậy, nhưng riêng phần thi viết thì có thể chỉ cần 50 %. 

Nếu thí sinh không thi được phần thi nào đó, thì phải làm lại toàn bộ bài thi.

Bài thi hiểu biết xã hội   bao gồm sự hiểu biết hệ thống hành chính Cộng hòa Séc, định hướng cơ bản về văn hoá, địa lý và lịch sử của Cộng hòa Séc. Thí dụ về bài thi hiểu biết xã hội là bài trắc nghiệm trực tuyến interaktivní modelový test

Bài thi hiểu biết xã hội là bài thi viết, trắc nghiệm, có tổng cộng  30 câu hỏi trắc nghiệm  (30 phút, lựa chọn từ 4 đáp án, bài trắc nghiệm có 30 điểm – cần 18 điểm để vượt qua bài thi này) từ các lĩnh vực sau: 

  • 16 câu hỏi cơ bản cho công dân – cuộc sống hàng ngày, người công dân, nhà nước và luật pháp, công dân và tiền, công việc và kinh doanh
  • 7 thông tin địa lý cơ bản – nước Séc trong bối cảnh kinh tế xã hội và văn hoá xã hội, nước Séc trong bối cảnh quốc tế.
  • 7 thông tin lịch sử và văn hoá cơ bản  – thế kỷ 20 và hiện tại, những nhân vật có tầm ảnh hưởng, nghệ thuật.

Ai không phải làm bài thi tiếng Séc và hiểu biết xã hội, xin xem tại đâyzde.

Bài trướcThi tiếng Séc và hiểu biết xã hội với mục đích xin quốc tịch – thông tin tổng quát
Bài tiếp theoQuốc tịch Séc cho trẻ em