Trang chủ Giải trí Sức khỏe CHÍNH PHỦ SÉC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2021. 🇨🇿🇨🇿🇨🇿

CHÍNH PHỦ SÉC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2021. 🇨🇿🇨🇿🇨🇿

Quảng cáo

Tất cả những thông tin về điều tra dân số 2021 đã được đã dịch sang tiếng Việt và đăng tải lên trang web
https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-vn. Nếu mọi người không điền thông tin online từ ngày 27.3.2021 đến ngày 09.04.2021, thì sẽ phải điền văn bản bằng giấy vào lần sau. Nếu không hoàn tất nghĩa vụ thì có thể bị phạt tới 10 000 Kč.

Mọi người có thể điền thông tin qua ứng dụng được cài đặt cho máy Android và Iphone Sčítání 2021.

Quảng cáo

Làm thế nào để đăng nhập vào trang đăng ký online?

Có 3 cách để đăng nhập:

  1. Số thẻ cung cấp từ phía Séc (ví dụ visa, thẻ cứ trú, tường trú, công dân EU) và ngày tháng năm sinh
  2. NIA – www.eidentita.cz, kiểm tra chứng minh thư online.
  3. ISDS – đăng nhập qua hòm thư điện tử

Các câu hỏi được chia ra, mỗi trang có 1 câu hỏi cùng với lời giải thích và chỉ cách điền thông
tin. Nếu có sai sót hệ thống sẽ báo để chỉnh sửa. Các câu hỏi phải trả lời bằng tiếng Séc.

Việc kê khai sẽ bao gồm các câu hỏi:
– Địa chỉ thường trú – địa chỉ nhà ở mọi người đăng ký – có thể khác so với địa chỉ
thường trú. Nếu bạn ở nước ngoài thì chỉ cần ghi tên đất nước.
– Thông tin về nhà ở – lựa chọn nhà từ danh sách, địa chỉ, số nhà, sử dụng sưởi gì …
– Danh sách người ở – điền thông tin về những người ở cùng 1 nhà – tên, họ, ngày
tháng năm sinh, số sinh, địa chỉ thường trú trước điều tra dân số, địa chỉ cứ trú đầu
tiên sau khi được sinh ra, người điền văn bản đầu tiên không điền mối quan hệ với
những thành viên khác, nhưng những thành viên sau phải điền mối quan hệ với
những người điền trước.
– Điền thông tin cá nhân – học vấn, công việc nghề nghiệp, …
– Kiểm tra thông tin – trước ghi gửi đơn mọi người có thể quay lại để kiểm tra lại
thông tin.

Sau khi bạn hoàn tất việc kê khai hoặc ít nhất là hoàn thành khai thông tin về nhà ở, và
thông tin cá nhân của bạn, thì bạn có thể gửi văn bản đi. Sau khi gửi đi hệ thống sẽ gửi cho
bạn số văn bản của bạn.

Bài trướcQuy Định Nhập Cảnh Vào Cộng Hoà Séc
Bài tiếp theo1.4.2021 CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH VÀO LỚP 1.