Trang chủ Cộng đồng Ba Lan NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHÓA HỌC HỘI NHẬP MỚI DÀNH CHO...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHÓA HỌC HỘI NHẬP MỚI DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KỂ TỪ NGÀY 1/1/2021

Quảng cáo

Từ ngày 1/1/2021, tất cả những người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và những người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú không có điều kiện cư trú trước đó trên lãnh thổ sau ngày này, có nghĩa vụ hoàn thành khóa học hội nhập thích ứng trong vòng một năm kể từ ngày nhận thẻ cư trú. 

KHÓA HỌC HỘI NHẬP LÀ GÌ? 

Quảng cáo

Khóa học hội nhập là khóa học mà tại đó người nước ngoài sẽ được làm quen với các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ cư trú của họ trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, với các giá trị cơ bản của Cộng hòa Séc, với điều kiện địa phương và với các phong tục văn hóa phổ biến ở Cộng hòa Séc. Ngoài ra, học viên sẽ được cung cấp thông tin về các tổ chức, cơ sở tư vấn miễn phí cho người nước ngoài. Có thể tìm thêm thông tin tại đây: http://www.vitejtevcr.cz/ 

NGƯỜI NÀO PHẢI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC? 

Người nước ngoài phải hoàn thành khóa học này là người đã được cấp: 

 • thẻ tạm trú 
 • thẻ tạm trú do thay đổi mục đích cư trú
 • thẻ thường trú vì lý do nhân đạo, đặc biệt nếu người đó là vợ/chồng của người được tị nạn và cuộc hôn nhân nảy sinh trước khi được tị nạn trên lãnh thổ, là con chưa thành niên của người được tị nạn hoặc trẻ em phụ thuộc vào sự chăm sóc của người được tị nạn nếu như trẻ đã không nộp đơn xin tị nạn, hoặc nếu đó là người nước ngoài trong quá khứ đã từng là công dân của Cộng hòa Séc 
 • thẻ thường trú vì những lý do đáng được quan tâm đặc biệt 
 • thẻ thường trú trên lãnh thổ, nếu việc lưu trú của người nước ngoài là vì lợi ích của Cộng hòa Séc 
 • thẻ thường trú trên lãnh thổ, nếu đó là con của người nước ngoài được phép thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và nếu lý do nộp đơn là sự chung sống của những người nước ngoài này trên lãnh thổ 
 • thẻ thường trú trên lãnh thổ sau khi thẻ thường trú đã cấp cho người nước ngoài này trước đây đã bị huỷ, khi người đó đã sống ngoài lãnh thổ Cộng hòa Séc trong thời gian liên tục sáu năm, hay đã sống ngoài lãnh thổ của Liên minh Châu Âu trong thời gian liên tục hơn mười hai tháng 
 • thẻ thường trú sau bốn năm cư trú liên tục trên lãnh thổ, trong trường hợp người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ sau khi kết thúc thủ tục cấp bảo hộ quốc tế 

KHÔNG ÁP DỤNG NGHĨA VỤ NÀY ĐỐI VỚI NHỮNG AI?: 

Nghĩa vụ hoàn thành khóa học hội nhập cũng không áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở: 

 • thẻ tạm trú với mục đích học tập (mã số mục đích cư trú “21”, “22”, “23” và “30”) 
 • thẻ tạm trú với mục đích bảo vệ lãnh thổ (mã số mục đích cư trú “88”) 
 • thẻ tạm trú với mục đích đầu tư (mã số mục đích cư trú “78”) 
 • thẻ tạm trú do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cấp 
 • thẻ của nhân viên được thuyên chuyển nội bộ (mã số mục đích cư trú “79”) 
 • thẻ của một người được chuyển nhượng trong nội bộ công ty của một Quốc gia Thành viên khác của Liên minh Châu Âu (mã số mục đích cư trú“80) Hơn nữa, nghĩa vụ hoàn thành khóa học hội nhập không áp dụng đối với người nước ngoài chưa đủ 15 tuổi vào ngày quyết định cấp thẻ cư trú có hiệu lực pháp luật, hoặc người đã đủ 61 tuổi vào ngày đó. Những người có thẻ nhân viên và thẻ xanh được cấp trong khuôn khổ của các chương trình. Nhân viên có trình độ cao và nhân sự khoa học và chủ chốt của chính phủ cũng sẽ không phải tham gia các khóa học thích ứng-hội nhập.

VÀ CÔNG DÂN LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH HỌ THÌ THẾ NÀO? 

Các công dân của Liên minh Châu Âu, cũng như các thành viên trong gia đình họ và các thành viên trong gia đình công dân Cộng hòa Séc, không có nghĩa vụ phải hoàn thành khóa học hội nhập. 

ĐẾN KHI NÀO PHẢI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC? 

Người nước ngoài có nghĩa vụ hoàn thành khóa học hội nhập phải hoàn thành khóa học này muộn nhất trong vòng một năm kể từ ngày nhận được thẻ cư trú hoặc trong thời hạn một năm kể từ khi quyết định cấp thẻ thường trú có hiệu lực pháp luật. 

AI TỔ CHỨC KHÓA HỌC VÀ NÓ DIỄN RA Ở ĐÂU? 

Các khóa học hội nhập luôn do Trung tâm quản lý hỗ trợ người nước ngoài hội nhập (http://www.integracnicentra.cz). Trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có tổng cộng 18 trung tâm và người nước ngoài tự cân nhắc xem sẽ hoàn thành khoá học tại trung tâm nào. 

Khóa học có thể được tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hội nhập với một pháp nhân khác. Khóa học không do Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài hội nhập trực tiếp tổ chức hoặc điều hành theo Điều 155a Luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và về sự thay đổi của một số luật đã sửa đổi, sẽ không được chấp nhận như là đã hoàn thành nghĩa vụ. 

AI VÀ BẰNG NGÔN NGỮ NÀO SẼ THỰC HIỆN KHOÁ HỌC? 

Khóa học được dẫn dắt bởi một giảng viên có trình độ chuyên môn bằng tiếng Séc. Sau đó, nội dung sẽ được phiên dịch viên đủ điều kiện phiên dịch sang tiếng Anh, Ả Rập, Pháp, Mông Cổ, Nga, Serbia, Tây Ban Nha, Ukraina hoặc Việt Nam. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC? 

Các khóa học hội nhập được chia thành các khóa học dành cho công chúng và các khóa học không dành cho công chúng. Bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể đăng ký khoá học dành cho công chúng: 

1. đăng ký trên cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy 

2. thanh toán khoản tiền 1.500 CZK và nhận được xác nhận về việc thanh toán 

3. đăng ký một khóa học cụ thể và nhận được xác nhận qua email Các khóa học không dành cho công chúng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các pháp nhân và với sự hợp tác của Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hội nhập có liên quan. Một lần nữa, lại cần phải đăng ký trên cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy – chính pháp nhân sẽ bảo đảm các bước cần thiết liên quan đến việc thanh toán, tổ chức và tham gia của người nước ngoài vào khóa học sau đó. Không trả trực tiếp cho Nhà nước! 

CHI PHÍ KHÓA HỌC LÀ BAO NHIÊU VÀ CÓ THỂ THANH TOÁN NHƯ THẾ NÀO? 

Trong trường hợp khóa học hội nhập dành cho công chúng, người nước ngoài thanh toán cho Nhà nước 1.500 CZK; trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng, mức thanh toán này là 800 CZK (người nước ngoài không bao giờ thanh toán trực tiếp cho Nhà nước, pháp nhân luôn trả cho nhà nước). Trong trường hợp khóa học dành cho công chúng, sau khi đăng ký qua cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy một biểu tượng biến sẽ được tạo cho người nước ngoài; số tiền sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Bộ bằng cách chuyển khoản hoặc phiếu trả tiền. Trong trường hợp không ghi biểu tượng biến khi thanh toán, khoản thanh toán sẽ không được công nhận. Trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng, pháp nhân đã đặt khoá học và liên hệ trực tiếp với những người tham gia. 

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở ĐÂU? 

Người nước ngoài sẽ có thể cập nhật thông tin hiện tại về loại khóa học, lịch học, địa điểm, ngôn ngữ mà khóa học sẽ được thông dịch sau khi thanh toán trong trường hợp khóa học dành cho công chúng hoặc được pháp nhân cung cấp trực tiếp trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng. 

KHOÁ HỌC KÉO DÀI BAO LÂU? 

Khóa học hội nhập kéo dài bốn tiếng. 

CÁC ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC? 

Vào ngày diễn ra khóa học, người nước ngoài phải đến địa điểm nơi diễn ra khoá học, xuất trình thẻ cư trú (ePKP) và xác nhận sự tham gia của mình bằng cách ký tên vào danh sách tham dự. Người nước ngoài phải tham gia trong suốt quá trình diễn ra khoá học. Khóa học không kết thúc với bất kỳ cuộc thi hoặc bài kiểm tra nào. 

KẾT QUẢ LÀ GÌ? 

Với sự tham gia khóa học, người nước ngoài sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học.

ĐIỀU GÌ ĐE DOẠ KHI KHÔNG HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ? 

Không hoàn thành nghĩa vụ tham gia khóa học hội nhập trong vòng một năm kể từ ngày nhận được thẻ cư trú là hành vi vi phạm hành chính mà người nước ngoài có thể bị phạt tới 10.000 CZK.

Bài trướcNền kinh tế Đức đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu rộng?
Bài tiếp theoCông ty gốc Việt duy nhất tại Séc có mặt trong phái đoàn doanh nghiệp cùng Bộ Trưởng Bộ Môi Trường Petr Hladík trong chuyến làm việc tại Việt Nam