Trang chủ Giải trí Sức khỏe Cơ quan Thanh tra Thực phẩm phát hiện hơn 600 kg thực...

Cơ quan Thanh tra Thực phẩm phát hiện hơn 600 kg thực phẩm từ Campuchia có chứa thuốc trừ sâu – hoạt chất carbofuran bị cấm

Quảng cáo

Các thanh tra của Cơ quan Thanh tra Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà nước (SZPI) phối hợp với Văn phòng Hải quan Praha – Ruzyně đã phát hiện 6 lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trong đó một phân tích trong phòng thí nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của một loại cocktail có tới bảy loại thuốc trừ sâu. Đối với hai mẫu, kết quả phân tích xác nhận việc sử dụng chất diệt côn trùng rất mạnh carbofuran mà EU đã cấm vì các tác dụng phụ của nó từ năm 2008.

Tổng trọng lượng thực phẩm không đạt yêu cầu được tìm thấy là hơn 641 kg.

Quảng cáo

Đây là những thực phẩm có nguồn gốc từ Campuchia:

– ỚT ĐỎ, ký hiệu lô hàng: Lot No. C030, nhà nhập khẩu: MN FOOD s.r.o., Ve Smečkách 604/5, Praha 110 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thước lô hàng: 168,4 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm thực phẩm được công nhận: đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: carbofuran ở mức 0,007 miligam mỗi kg (giới hạn mg / kg: 0,002 mg / kg), ethion ở mức 0,027 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg), triazophos với lượng 0,12 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg).

– ỚT ĐỎ, ký hiệu lô hàng: Lot No. 15WE, nhà nhập khẩu: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thước lô hàng: 76 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm thực phẩm được công nhận đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: diafenthiuron ở mức 0,099 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg), chlorfenapyr ở mức 0,094 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg).

– HÚNG QUẾ, ký hiệu lô hàng: Lot No. 15WED, nhà nhập khẩu: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thước lô hàng: 112 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm thực phẩm được công nhận đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: carbofuran ở mức 0,70 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg), carbendazim và benomyl ở mức 0,36 mg / kg (giới hạn: 0,1 mg / kg)), chlorfenapyr ở mức 0,26 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg), propiconazole ở mức 0,27 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg).

– ỚT ĐỎ, ký hiệu lô hàng: Lot No: 13WE, nhà nhập khẩu: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Prague 142 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thuớc lô hàng: 88 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm của trường Đại học Công nghệ Hóa học được công nhận đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: chlorfenapyr ở mức 0,10 mg / kg (giới hạn 0,01 mg / kg) và chlorfluazuron ở mức 0,032 mg / kg (giới hạn 0,01 mg / kg)).

– RAU MÙI TÀU, ký hiệu lô hàng: Lot No: 13WE, nhà nhập khẩu: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thước lô hàng: 81 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm SZPI được công nhận trong thực phẩm đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: chlorfenapyr ở mức 0,15 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg), chlorothalonil ở mức 0,55 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg)), fipronil ở mức 0,093 mg / kg (giới hạn: 0,005 mg / kg), hexaconazole ở mức 0,16 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg), lufenuron ở mức 0,25 mg / kg (giới hạn: 0,02 mg / kg), permethrin ở 0,52 mg / kg (giới hạn : 0,05 mg / kg), profenophos ở 3,1 mg / kg (giới hạn: 0,05 mg / kg).

– CHÔM CHÔM, ký hiệu lô hàng: Lot No: 13WE, nhà nhập khẩu: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Cộng hòa Séc, nước xuất xứ: Campuchia, kích thước lô hàng: 116 kg.

Phân tích trong phòng thí nghiệm SZPI được công nhận trong thực phẩm đã xác nhận sự hiện diện của dư lượng thuốc trừ sâu: buprofezin ở mức 0,036 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg), cypermethrin ở mức 8,7 mg / kg (giới hạn: 0,05 mg / kg), lambda cyhalothrin incl. gamma cyhalothrin ở mức 0,042 mg / kg (giới hạn: 0,01 mg / kg).

Cơ quan Thanh tra Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà nước đã ra lệnh thu hồi các lô hàng không tuân thủ mạng lưới thị trường.

Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm sẽ tiến hành các thủ tục hành chính để áp dụng các khoản tiền phạt đối với những người bị kiểm tra.

Bài trướcTê Tê Vàng Và Nỗi Đau Trên Bờ Vực Tuyệt Chủng
Bài tiếp theoỨng Dụng Cứu Hộ Hiện Đã Có Thêm Phiên Bản Bằng Tiếng Ukraina Và Tiếng Việt