Trang chủ Pháp luật Văn bản điều tra dân số đang được gửi đến người dân

Văn bản điều tra dân số đang được gửi đến người dân

44
0

Ngày 17. 4. 2021 nhân viên công ty bắt đầu gửi các văn bản điều tra dân số đến những ai chưa điều tra dân số online. Đây là mẫu đơn văn bản đã được điền sẵn zde.

Kể cả bạn nhận được văn bản giấy, bạn vẫn có thể điền điều tra dân số online đến ngày 11.05.2021. Hãy lưu ý, chỉ điền bằng 1 cách! Văn bản giấy chỉ được in bằng tiếng Séc, nhưng bạn có thể xin bản phiên dịch. 

 • Văn bản dịch sang tiếng Anh Překlad zde
 • Văn bản dịch sang tiếng Đức zde.
 • Văn bản dịch sang tiếng Balan zde.
 • Văn bản dịch sang tiếng Rom zde.
 • Văn bản dịch sang tiếng Nga zde.
 • Văn bản dịch sang tiếng Ukrajina zde.
 • Văn bản dịch sang tiếng Việt zde.

Nhân viên điều tra dân số có thẻ chứng minh mình là người phụ trách giao văn bản điều tra dân số. Nếu bạn yêu cầu, họ phải cho bạn xem chứng minh thư.

Ngày và giờ giao cụ thể sẽ được báo trước. Ví dụ trên cửa nhà, hoặc sẽ nhận được giấy báo. Ngày và giờ giao không thể thay đổi . Nếu như bạn không ở nhà, bạn sẽ nhận được lịch khác.  Bạn có thể tự đến nơi chỉ định để lấy văn bản đơn điều tra dân số. (Các địa điểm nhận tại Ústecký kraj zde).

Tất cả các câu hỏi có ghi chú, chỉ cách điền sao cho đúng.

Điền văn bản như nào cho đúng?

 • Chỉ được dùng bút mực đen hoặc xanh.
 • Viết bằng chữ in.
 • Chỉ được viết vào ô trắng.
 • Mỗi ô chỉ được viết một chữ bao gồm các dấu.
 • Nếu câu trả lời dài quá thì hãy sử dụng câu trả lời tắt
 • Những câu hỏi có thể lựa chọn thì hãy đánh dấu câu trả lời đúng
 • Hãy lựa chọn 1 câu trả lời thôi, nếu không có đề khác.
 • Nếu điền sai, hãy gạch câu trả lời sai và viết câu trả lời đúng bên cạnh

Văn bản điều tra dân số bạn có thể gửi lại những chỗ chỉ định hoặc có cho vào phong bì đã được nhận và gửi qua bưu điện. Phong bì đã được đánh tên người nhận và địa chỉ rồi, gửi đi miễn phí.

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here