Trang chủ Giải trí Sức khỏe Đăng kí thi bằng tiếng Séc A2 như thế nào?

Đăng kí thi bằng tiếng Séc A2 như thế nào?

Quảng cáo

Bạn có thể đăng ký thi tại những trường học vybraných školách. Hãy đăng ký qua online přihlášku hoặc đến trực tiếp đến trường. Để có thể đăng ký thi bạn cần có hộ chiếu và phiếu thi tiếng Séc miễn phí dành để thi trvalý (được phát bởi cục chính sách tị nạn và di trú). Bạn sẽ nhận được số báo danh mà sẽ sử dụng trong buổi thi. Trước mỗi phần thi bạn sẽ được iểm tra thẻ cư trú hoặc hộ chiếu. Tất cả mọi người có mặt phải ký vào danh sách người có mặt tại phòng thi. Nếu chẳng may vì lý do nào đó mà bạn không tới dự thi được thì bạn có thể đến xin lỗi hoặc gửi thư xin lỗi rút lui buổi thi trong vòng 7 ngày trước ngày thi.

Buổi thi tiếng Séc trình độ A2 có 2 phần, phần thoại và phần viết. Cả hai phần được tổ chức vào cùng một ngày.

Quảng cáo

Phần đầu tiên là phần viết, có hai phần:

  • Thi phần – đọc và viết, khoảng 65 phút (nghỉ)
  • Thi phần – nghe, khoảng 35-40 phút

Thi thoại  (khoảng 15 phút) bao gồm:

  • phần trả lời câu hỏi đưa ra
  • giải đáp bài theo bức tranh

Bằng chứng của việc hoàn thành bài kiểm tra thành công là một chứng chỉ thi tiếng, mà được cấp bởi trường học. Những ai thi thi trượt thì lần sau phải thi lại cả hai phần. Trong một năm mỗi người chỉ được thi tối đa ba lần.

Změna úrovně českého jazyka k získání trvalého pobytu – centrumcizincu.cz

Bài trướcCuộc họp bầu tân chủ tịch nhiệm kỳ 2021
Bài tiếp theoCách đăng ký vào hệ thống đặt chỗ của Bộ nội vụ CH Séc