Trang chủ Đời sống Bảo hiểm y tế cộng đồng cho trẻ sơ sinh người nước...

Bảo hiểm y tế cộng đồng cho trẻ sơ sinh người nước ngoài

0

Từ ngày 2.8.2021 sẽ có sự thay đổi về bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh ở Cộng hoà Séc.

Cụ thể như sau:

Trẻ được sinh ra mà có mẹ là người có cư trú lâu dài trên lãnh thổ Cộng hoà Séc (và người cha không có vĩnh trú) thì sẽ được nhận bảo hiểm y tế cộng đồng. Bảo hiểm này có giá trị từ ngày sinh đến ngày cuối cùng của tháng mà trong tháng đó trẻ được 60 ngày tuổi.

Sau khi bảo hiểm này hết hạn thì trẻ cần bảo hiểm y tế tổng hợp tư nhân cho thời gian cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc.

Người đại diện pháp lý trả tiền mua bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh trong thời bảo hiểm và mua một lần cho cả thời gian bảo hiểm đó. Vào năm 2021 tiền bảo hiểm là 4104 Kč.

Trong vòng 8 ngày từ ngày sinh cần phải thông báo cho hãng bảo hiểm y tế mà người mẹ cũng đăng ký.

Nếu người mẹ không có bảo hiểm y tế cộng đồng, thì đăng ký cho trẻ sơ sinh ở hãng bảo hiểm y tế mà người cha đăng ký.

Trong trường hợp người cha cũng không có bảo hiểm y tế cộng đồng ở Cộng hoà Séc, thì đăng ký cho trẻ sơ sinh ở hãng VZP – Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here