Trang chủ Cộng đồng Những thay đổi các loại thuế từ năm 2024

Những thay đổi các loại thuế từ năm 2024

Quảng cáo

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

 • Tăng thuế suất doanh nghiệp từ 19% lên 21% ;
 • Đưa ra giới hạn giá đầu vào nhằm mục đích miễn thuế đối với xe chở khách ở mức 2 triệu Kč;
 • Hủy bỏ việc miễn trừ thuế đối với rượu vang thường làm quà tặng  giới thiệu sản phẩm;
 • Thêm lựa chọn không đánh thuế chênh lệch tỷ giá mà chưa thực hiện.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:

Quảng cáo
 • Áp dụng 3 mức thuế VAT: mức 0%, mức giảm 12% và mức cơ bản 21% ;
 • Mức thuế VAT 0%  sẽ áp dụng cho sách;
 • Mức 12% sẽ bao gồm, ví dụ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, báo và tạp chí, thực phẩm hoặc công việc xây dựng nhà gia đình và chung cư;
 • Ngược lại, mức 21% sẽ áp dụng, chẳng hạn như đối với các dịch vụ làm tóc, thu gom rác thải đô thị hoặc hoa bông cắt để bán và củi.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

 • Hủy bỏ miễn thuế học phí mẫu giáo hay giảm thuế cho sinh viên;
 • Giới hạn việc khấu trừ thuế đối với vợ/chồng chỉ khi chăm sóc con dưới 3 tuổi;
 • Chuyển ngưỡng tính thuế suất lũy tiến 23% giảm từ mức 4 lần xuống còn 3 lần mức lương bình quân ;
 • Giới hạn chế mức phúc lợi phi tiền tệ cho nhân viên (ví dụ: các sự kiện thể thao) xuống còn một nửa mức lương trung bình mỗi năm ;
 • Giới hạn mức giảm thuế đối với các Thỏa thuận thực hiện công việc và đăng ký hồ sơ DPP;
 • Các bữa ăn không thu tiền tại nơi làm việc và phiếu ăn sẽ áp dụng như chế độ phụ cấp tiền ăn ;
 • Hủy bỏ khoản khấu trừ trong trường hợp đóng góp cho công đoàn;
 • Hủy bỏ miễn thuế đối với  hoạt động miễn phí  tới 2000 CZK mỗi năm và hỗ trợ xã hội để vượt qua những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 • Giới hạn số tiền 40 triệu Kč trong trường hợp áp dụng miễn thu nhập từ việc bán chứng khoán hoặc cổ phiếu khi đáp ứng thời gian kiểm tra (có hiệu lực từ năm 2025 – đối với cổ phiếu và cổ phần được mua vào cuối năm 2024 , có thể sử dụng định nghĩa đặc biệt cho giá mua lại);
 • Giảm giới hạn miễn thuế tiền trúng xổ số hoặc xổ số từ 1 triệu Kč xuống 50.000 CZK CZK .

PHÍ BẢO HIỂM:

 • Tăng tỷ lệ phí bảo hiểm bệnh tật của người tự kinh doanh thêm 0,6 điểm phần trăm (lên mức 2,7%);
 • Áp dụng lại mức đóng bảo hiểm ốm đau 0,6% từ tiền lương của người lao động (người sử dụng lao động sẽ tiếp tục đóng 2,1% cho người lao động như trước);
 • Tăng căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội của người kinh doanh cá thể (OSVČ) từ 50% lên 55%;
 • Tăng cơ sở đánh giá tối thiểu đối với người kinh doanh  cá thể từ năm 2026 (gắn với mức lương trung bình).

THUẾ TIÊU THỤ VÀ NĂNG LƯỢNG:

 • Áp dụng thuế mới đối với thuốc nạp vào thuốc lá điện tử;
 • Tăng thuế 10% đối với thuốc lá điếu, xì gà và thuốc lá hút thuốc (cộng với mức tăng tiếp theo trong những năm tiếp theo);
 • Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu lên 10% vào năm 2024 và năm 2025 (rượu vang thường thuế không thay đổi).

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN:

 • Tăng thuế bất động sản lên 1,8 lần từ năm 2024;
 • Việc đưa ra hệ số lạm phát , hệ số này sẽ tự động tăng thuế lạm phát cho giai đoạn trước từ năm 2025.
 • Ngoài những thay đổi trong lĩnh vực thuế và kế toán, chính phủ cũng đang chuẩn bị các biện pháp khác nhằm giảm thâm hụt ngân sách nhà nước như một phần của cái gọi là Gói phục hồi . Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ trên trang web của Bộ Tài chính .

Nguồn : https://www.jake-james.cz/blog/danove-zmeny-2024

Bài trướcPhát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và bị cấm bán tại khu chợ Brno
Bài tiếp theoDịch vụ CZECH VIỆT Hỗ trợ đa dạng cho cộng đồng người Việt tại Séc