Trang chủ Pháp luật Nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế trong thời gian dịch Covid-19

Nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế trong thời gian dịch Covid-19

Quảng cáo

Người kinh doanh trên giấy živnost và OSVČ: miễn mức cọc tối thiểu 2352 Kč trong 6 tháng (Tự động, không cần làm đơn)

Công ty vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho nhân viên

Quảng cáo

Người không có thu nhập, tự trả bảo hiểm y tế vẫn phải trả 1971 Kč/ tháng

Nguồn:
https://www.vzp.cz/…/zakladni-informace-prehled-osvc-za-rok…(Dịch và infographic bởi Innofin)

Bài trướcTrợ cấp trông con dành cho kinh doanh cá thể
Bài tiếp theoKhôn sống mống chết